Oláh Csenge: A hős legény

Gratulálunk! Bekerültél a mesekönyvbe! 2017

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény legény, aki olyan egyedül élt, mint a kisujjam. Egy nap bement a faluba, és meghallotta, hogy a tündérországi királykisasszonyt elrabolta a hétfejű sárkány, és elvitte az alvilág legtávolabbi helyére. A király kihirdetette, hogy aki megmenti, elnyeri a leánya kezét és fele királyságát. A legény nyomban úgy döntött, hogy megmenti a királylányt az ördög fogságából. Feltarisznyálta magát, s így már másnap útnak is indult. Ahogy ment, mendegélt, elért egy hatalmas tó partjára, ahol meglátott egy parton vergődő halat, de az is meglátta őt, s nyomban így szólt a legényhez:
– Kérlek, tegyél vissza a tóba, mert jótetted nem marad hálátlanul!
A szegény legény visszatette a halacskát a tóba, mire az így szólt:
– Köszönöm, hogy visszatettél a tóba, ezért három kívánságodat teljesítem cserébe.
Mire a legény egy keveset gondolkodott, majd így válaszolt:
– Nagyon éhes vagyok, ezért először valamilyen ételt kérnék! Majd egy táltos paripát, hogy mihamarabb megtaláljam a királykisasszonyt, és egy győzhetetlen kardot, hogy legyőzhessem a sárkányt.
A halacska betartotta a szavát. Adott neki egy terülj-terülj asztalkát, egy táltos paripát és egy győzhetetlen kardot, majd útnak eresztette. A legény tudta, hogy most már bátran elindulhat az alvilágba megkeresni a királykisasszonyt. Sokáig vágtatott hegyen, völgyön keresztül, míg egyszer csak talált egy hatalmas lyukat. A tarisznyájából elővett egy kötelet, s azon keresztül leereszkedett a mélybe. Kereste a királykisasszonyt, de minden hiába volt. Lassan beesteledett, s mivel nem volt mit tenni, nyugovóra hajtotta fejét.
Másnap reggel különös zajra ébredt, nem tudta elképzelni, hogy miféle istencsapása az a hang. Egyszeriben jobban elkezdett fülelni, s hát uram, teremtőm a hétfejű sárkány dörömbölt kastélya kapuján.
– Kedves feleségem nyisd ki a kaput, engedd be uradat! – szólt ilyen módon.
– Máris nyitom! – válaszolta a királykisasszony.
De a legény sem volt rest, rögtön a kapuhoz szaladt, s így szólt a sárkányhoz:
– Te sárkány, engedd el a királykisasszonyt!
– Miért engedném? Ő az enyém! Ha el akarod vinni, először meg kell küzdened velem. – mondja a sárkány, éles körmeit villogtatva.
– Ha csak ennyi kell, hát legyen! – állt elé a legény, s már egymásnak is estek.
Dulakodtak, bajt vívtak, s a végén a legény lecsapta a sárkány mind a hét fejét. Így kiszabadította a királykisasszonyt, és már indultak is a fenti világba.
Amikor a legény visszavitte a királykisasszonyt az apjához, a király úgy megörült annak, hogy visszakapta a leányát, hogy még dalra is fakadt.
Nagy lakodalmat csaptak, s talán ma is élnek, ha meg nem haltak!
Itt a vége, fuss el véle!

2017 Micske (Románia)

Itt tudsz kommentelni

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.