P. Buzogány Árpád: A százesztendős malac

Gratulálunk! Bekerültél a mesekönyvbe! 2017

Volt nekem egy százesztendős kis malacom, még nagyapámtól örököltem. Azt mondja egyszer a szomszéd, el kellene adni azt a malacot, mert semmi haszon benne. Mióta én etettem, se nem nőtt, se nem hízott, hát mondom a szomszédnak, el kellene vinni a vásárba, hátha valaki megvenné. Másnap hajnalban befogta a szomszéd a lovait a szekérbe, feltettük a malacot és mi is felültünk, elindultunk a vására. Mentünk is egy darabig, igen ám, de a második faluból ahogyan kiértünk, a malac megugrotta magát, leszökött a szekérről és elszaladt. Már én a malacomat nem hagyom, mondtam a szekeresnek, és elindultam utána. Hát én a malacot estig kergettem, de nem tudtam megfogni. Másnap is a nyomában voltam étlen-szomjan. Harmadik nap már egy idegen országba kerültünk. A malac bement egy faluba, és ott be egy udvarra a nyitott kapun keresztül. Mondom a gazdának, né hogy jártam, segítsen megfogni azt a malacot, hogy mehessek immár haza, a vásár is két napja lejárt. Amint a malac közelébe kerültünk az udvaron, az a kerítés résén át úgy eltűnt, hogy nézhettük nagy szomorúan a nyomát. Azt mondja az ember, az ő szép kerítését ha már kilyukasztotta ez a malac, ugorjuk meg magunkat és ketten csak fülön csípjük. El is indultunk utána. Addig mentünk, hogy a malac bement egy nagy búzatáblába, és akárhogyan kergettük ketten, nem tudtuk megfogni. Estefelé odajön egy nagy hatalmas ember, és azt mondja, kárré tettük a szép búzáját, a nagyját letapostuk, fizessük meg neki. A másik ember, akinek a kerítésén át elszökött a malac, elmondta neki, miként jártunk. Inkább jöjjön, segítsen nekünk, kapjuk el annak a malacnak a farkát. Az ember rá is állt, úgyhogy már hárman kergettük a malacot. Kergettük, kergettük, de közelébe sem értünk. Másnap délben még lépni is alig tudtunk, hát az a malac beszaladt egy nagy-nagy kapun. Uram-teremtőm, éppen a király udvarába! Jön a király, azt kérdi, mit keresünk nála? Elmondtuk, hogyan jártunk a malaccal, inkább segítsen megfogni. Aztán, ha megfogtuk, beleteszem egy zsákba és már itt se voltunk, valahogy csak hazatalálok ebből az idegen országból. Gondolkodott a király és igazat adott nekem. Felakasztotta a koronáját a kerítésre, és kergetni kezdtük a malacot a hátsó udvaron. Aztán a király is úgy elfáradt, hogy tapodtat se tudott lépni, nem volt ő szokva a malacfogáshoz. Azt mondja, hagyjuk a malacot ott, ahol van, inkább megveszi tőlem, ha már megfogni nem tudjuk. Mondtam én, hogy felséges királyom, ezt nem tehetjük, azon a malacon semmi haszon, amióta én etetem, se nem nőtt, se nem hízott, jobb, ha mégis megfogjuk és már itt se voltam vele. A király erre odahívatta a minisztereit, hogy segítsenek malacot fogni, azok el is kezdték riasztani, de amikor az udvar sarkában megszorították volna, a malac egyet visított és kiugrott a kezükből, a sok miniszter pedig egyik a másikon átesett, hogy rossz volt nézni.
Ejnye, ezzel a koszos malaccal ne bírjunk, hát kapjuk már el, vezényelt a király tábornoka, és rögtön egy csapat huszárt rendelt oda malacot fogni. Na csak ennyi kellett a malacnak, amikor meglátta a sok fényes huszárt, úgy elbújt valahová, hogy késő estig sem látta senki. Reggel korán felkeltünk, hát ott a malac a palota lépcsőjénél, éppen lerágott egy bokor mentát. A király amint meglátta, olyan keservesen kezdett sírni, hogy alig tudtuk megvigasztalni. Hogy neki egész télen nem lesz egy teára való mentája, mert ez a hitvány malac azt is lerágja. Mondtam a királynak, most már tényleg fogjuk meg ezt a malacot, mert mindenkinek csak kárt okozott. Én ki kell fizessem a szekerest, pedig el sem vitt a vásárba, a másiknak a kerítését lyukasztotta meg, a harmadiknak a búzáját tapostuk le, ahhoz képest nem is nagy kár az a kicsi menta. A király behozatta az udvarról a kerítésre felakasztott koronáját, fejére tette, és azt mondta, ő bizony többet nem kergeti azt a huncut malacot, inkább mellénk adja a csapat huszárt tábornokostól.
Mit volt mit tenni, mondom a királynak, inkább igyekezzünk, nehogy a malac nyomtalanul eltűnjön, tarisznyáljon nekünk valami ennivalót, és megyünk is tovább. Úgy is történt. Elöl szaladt a malac, utána én, a kerítéses és a búzás ember, leghátul a huszárok tábornokostól együtt. Azt hitte a szomszéd faluban a harangozó, hogy el akarjuk foglalni a falujukat, hát meghúzta a harangot, arra mindenki, aki élt és mozgott, összegyűlt a templom előtt, hogy velünk hadba szálljon. Mondtuk nekik, mi járatban vagyunk, idegen országból értem én ide, ennek a százesztendős kis malacnak a nyomában, inkább segítsenek nekünk, kapjuk el a malac farkát. Ők azt nem tehetik, mert a harangozó amint kongatta a harangot, a kötele elszakadt, addig egy tapodtat sem mozdulnak, amíg annak el nem rendezik a sorsát. Mi szaladtunk tovább a malac után, aztán délutánra ők is utolértek minket, az egész falu népe. De bizony a malac fürgébb volt, mint akárki. Amint kergettük a malacot tovább, odaértünk egy patakhoz. Gondoltam, na most már megvagy, te malac! De a malac beleugrott a vízbe. Meg is ijedtünk mindannyian! Az igaz, hogy százesztendős a malac már, de úszni nem tud. Kitaláltuk, hogy álljunk oda a patak mellé, és kezdjük inni a vizét, nehogy szegény malac belefulladjon a vízbe. Úgy is lett minden, ahogyan elterveztük. Ittuk, ittuk a patak vizét, addig, amíg jól leapadt. De utána is innunk kellett, mert fentről folyt a víz egyfolytában. Én pedig elindultam, hogy megnézzem, hol rekedt meg a vízben a malacom.
Addig mentem, amíg már a patak medre teljesen kiszáradt, de a malacot sehol nem láttam. Úgy el voltam keseredve, hogy mérgemben sírni sem tudtam. Arra odajön egy vízimolnár, mondjam meg, mitől lett akkora szárazság, hogy a malom teljesen leállt. Ahelyett, hogy panaszkodna, inkább jöjjön nekünk segíteni, mondtam neki, amíg nagyobb baj nem történik emiatt a sovány malac miatt. Hát az úton egy hírvivő lovast látok, a király küldte utánunk, mert látták a malacot a birodalom másik sarkában. Visszamentem a többihez és megkértem, ne igyák tovább is a patak vizét, hanem inkább induljunk a malac után. Úgy is történt. Inni ittunk eleget, szomjasak nem voltunk, ám enni semmit nem ettünk két egész napja. Amint egy ökörcsorda mellett haladtunk el, a huszárok nekiláttak, levágták az egész ökröt, és nyárson megsütötték. Nem is mentünk tovább, amíg egy falat is volt abból. Aztán a huszárok a három pásztort is beállították a sorba és indulhattunk a malac nyomában.
Telt az idő, már három kerek esztendeje kergettük azt a malacot, és mégsem tudtuk megfogni. Pedig nyomában volt egy egész falu és egy csapat huszár is, a tábornokkal együtt. Kilencvenkilenc üstben főzték minden nap az ebédet, hogy senki étlen ne maradjon. Aztán az a huncut malac belesett egy száraz kútba. Kivenni sem tudtuk, hát odakérettük magát a királyt, tegyen igazságot. Három napig törvénykezett a király a minisztereivel és főembereivel, amíg békességesen megegyeztek. Azt határozták, hogy a malacot ott kell hagyni, a kutat erős őrizettel hét huszár és hét gyalogos tartsa szemmel éjjel-nappal. Az én százesztendős malacomat pedig három esztendőre elítélték, addig onnan el nem mozdulhat.
Amikor ezt meghallottam, azt sem tudtam, sírjak-e vagy vigadjak. Egy hétig sírtam, egy hétig vigadtam, aztán hónom alá csaptam az üres zsákot és elindultam hazafelé. Aki nem hiszi, kérdezze meg tőlem.

2017 Gagy (Románia)

Itt tudsz kommentelni

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.